početna stranica, prethodna stranica

Početnica programiranja

Nastavna tema: Igrokaz “Moje računalo”

Vrijeme trajanja: 11. - 20. školskog sata

Igrokaz "Moje računalo"

Upute za nastavnika:
- Jedan od alternativnih sadržaja za rad s mlađim razredima osnovne škole je priprema i uvježbavanje
igrokaza u kojem nastupaju učenici – članovi grupe mladih informatičara.
- Cilj je ovog rada ponavljanje i utvrđivanje dosada stečenih znanja, kao i predstavljanje onoga što
se naučilo ostalim učenicima, nastavnicima i roditeljima, jer se uvježbani igrokaz može prikazati
na školskoj priredbi.
- Priredba se može kombinirati i s izložbom crteža i literarnih radova koje su učenici izradili na
prvom satu, pa eto mogućnosti da se oko informatičkih sadržaja organizira cijelo jedno druženje
učenika, učitelja i roditelja.

<font 14pt:bold/auto;;black;;white>MOJE RAČUNALO</font>

(igrokaz u jednom činu)

Sredstva koja se u igrokazu koriste zahtijevaju pobliže objašnjenje.

  • MEMA (slika 1.): Ormarić s devet pretinaca, napravljen od npr. devet kutija od cipela. Pretinci se mogu otvarati kao ladice da bi se u njih mogle spremiti loptice. Svaki pretinac obojen je drugom bojom, a nužno je da je prisutna žuta, plava i crvena (ostale po volji).

mema.jpgSlika 1. Izgled MEME napravljen od kutija cipela

  • Programi prikazani na slici 2.:

Slika 2. Četiri plakata na kojima su programi za četiri osnovne računske operacije.

  • Loptice: Veličine teniske loptice; potrebno ih je barem deset
  • List papira i debeli flomaster (za ispis rezultata).

Uloge mogu igrati dječaci i djevojčice. Djeca koja igraju uloge Obrada, Ulaz i Izlaz nose na prsima krupno napisano ime svoje uloge.

Uz ovakvu opremu igrokaz može započeti!

Lica:

  1. Korisnik
  2. Obrada
  3. Ulaz
  4. Izlaz

(Na pozornici nalazi se MEMA, košarica u kojoj su loptice, plakati na kojima su napisani programi, te Ulaz, Obrada i Izlaz koji drijemaju. Na pozornicu dolazi Korisnik.)

Korisnik:

Računalo mene sluša,
pomaže mi svaki dan.
Dam mu program i podatke,
rezultat mi daje van.

(Uključuje računalo. Ulaz, Obrada i Izlaz se probude, pokreću i naizmjenično govore.)

Ulaz, Obrada, Izlaz:

Začas mi smo spremni,
za poslušan rad,
samo nama kaži
što trebaš sad.

Izlaz:

Reci što da radim.

Korisnik:

Kaži mi što znaš.

Ulaz:

Traži da nabrojimo svaki program naš.

Izlaz (nabraja mehanički s ozbiljnim licem):

Imamo neke naše programe
što su napisali tate i mame.
Još su nam neki nepoznati strike
poslali programe iz Amerike.
A tu je i jedan program mali,
što su nam ga jučer dali,
i kojem baš ništa ne fali.

Korisnik (publici):

Neka svatko od vas zna,
taj sam program pisao (pisala) ja.

Ulaz, Obrada, Izlaz:

Začas mi smo spremni,
za poslušan rad.
Samo nama kaži,
što to trebaš sad.

Korisnik:

Hoću svoj program.

Ulaz:

Hoće nešto ne znam što.

Obrada:

Neće tako ići to.

Izlaz:

Mi smo samo jedan stroj,
daj nam slovo, daj nam broj,
daj nam naslov brajko moj,
da tražimo program tvoj.

Korisnik:

Zove se " Zbrajanje ".

Ulaz:

Hoće " Zbrajanje ".

Ulaz, Obrada, Izlaz (traže među programima i vješaju na zid plakat s programom zbrajanja.)

Začas mi smo spremni,
za poslušan rad,
samo nama daj dva broja,
možeš dati bilo koja.

Korisnik:

Dva i tri.

Ulaz ( dok govori sprema loptice u pretince MEME):

Dva u plavu,
Tri u žutu,
Ja to znam,
jer tako traži program.
U programu meni stoji,
o kojoj se radi boji.

Obrada:

Na meni je sada red.
Ja sam mozak ovog stroja,
ja računam i premještam,
što naredba traži koja.
Zbrojiti se ovdje mora,
što u plavoj i u žutoj stoji.
Staviti rezultat u crvenu.
To je pet. (Stavlja loptice.)
 
Tko ne vjeruje neka broji!

Izlaz:

Da nema mene,
rezultat vi ne bi'znali,
jer on je zatvoren u stroju
​pa ne bi'znali o kojem se radi broju.
Ja koristim aparat,
što vam piše rezultat.

(Ispisuje krupni broj pet flomasterom na list papira i pokazuje publici.)

Ulaz, obrada, Izlaz:

Ovo smo završili,
Sad smo opet spremni,
za poslušan rad.
Samo nama kaži,
što trebaš sad.

(Glas iza pozornice zove Korisnika po imenu.)

Korisnik:

Za danas je bilo dosta,
jer me zove Ivo,
idemo se igrati.
 
(Obraća se računalu.)
 
Tebi nije krivo?

(Isključi ga i otrči.)

KRAJ

Napomena:

Uvježbavanje i priprema igrokaza može još na jedan način osvježiti i osuvremeniti nastavu slobodnih aktivnosti, a to je suradnja s ostalim sekcijama slobodnih aktivnosti u školi. Može se npr. zatražiti pomoć voditelja literarne sekcije za sugestije i pomoć u pripremi igrokaza, članove likovne sekcije za pomoć oko izrade rekvizita (MEME i plakata ) pozvati ostale grupe da sudjeluju u izložbi,…

  • Mogućnosti su neiscrpne, a one pružaju poticaj timskom radu koji je danas sve više temelj svakog ozbiljnijeg posla, a raditi na taj način također je jedna od stvari koju treba naučiti.

Napredniji rad s MEMOM

21. i 22. školski sat predviđen je za napredniji rad, klikom na poveznicu Napredniji rad s MEMOM možete pročitati daljnje upute za rad u razredu.

igrokaz.txt · Zadnja izmjena: 2016/02/04 11:45 od 127.0.0.1
Na vrh
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0