početna stranica, prethodna stranica

Početnica programiranja1

MEMA

Nastavna tema: Izrada “Meme”

Vrijeme trajanja: 3. i 4. školski sat

Za rad u pripremnom dijelu potrebno je:

- da svako dijete sakupi 9 kutija šibica,
- da ih oboji u 9 različitih boja,
- da ih slijepi tako da tvore ormarić, koji ćemo ubuduće zvati **M E M A**.

Napomena za nastavnika:

Mema će kasnije služiti za bolje razumijevanje rada računala, a pojmovi s kojima će se djeca susresti osnovni su pojmovi informatike, bez obzira na to na kojem se kompjutoru i kojem programskom jeziku radi.

  • Poželjno je da sva djeca imaju Meme u kojima su zastupljene iste boje, jer inače neke zadatke ne bi mogli izrađivati.
  • Taj problem pojavljuje se, uostalom, i kod prvog hardvera (računala kao uređaja) i zove se kompatibilnost, a obuhvaća sve probleme vezane za činjenicu da se na svakom računalu može izvoditi program koji je za njega napisan, ali ne uvijek i program koji je napisan za neko drugo računalo.
  • Glavna svrha Meme bit će pomoć u razumijevanju rada s varijablama koje se za vrijeme rada programa nalaze u glavnoj memoriji.

Nije poželjno da u ovoj fazi nastavnik o osnovnim pojmovima bilo što navodi, diktira ili predaje, ali ih može povremeno, usput, spomenuti, ponoviti ili se na taj račun našaliti.

  • Cilj je da se pojmovi usvoje, ali na osnovi razumijevanja “što je što”, a ne memoriranjem definicija.

Zadatak: Izraditi MEMU! (slika 1)

mema.jpg

Slika 1. Igračka koju smo nazvali “Mema”

Napomena: Osim Meme svako dijete treba za rad i šaku graha ili žetona slične veličine.

U toku ovog sata djeca prave Memu

  • tako da lijepe kutijice,
  • bojaju pretince osnovnim bojama,
  • bočne stranice eventualno omataju jednobojnim papirom ili papirom s nekim crtežima.

Dok Memu izrađuju, nastavnik, osim uputa za izradu, može u slobodnom razgovoru spomenuti i neke od pojmova, kao hardver, memorija, kompatibilnost i sl.

ULAZ

Klikom na sljedeću poveznicu ULAZ pročitajte upute za nastavak rada (5. i 6. šk. sat).

mema.txt · Zadnja izmjena: 2016/02/24 18:06 od sbabic
Na vrh
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0