početna stranica, prethodna stranica

Početnica programiranja

Sljedbenik i prethodnik

Nastavna tema: Sljedbenik i prethodnik

Vrijeme trajanja: 23. i 24. školski sat

Zadatak: Što radi ovaj program?

Odgovor: Ovaj program traži da mu unesemo neki broj, a on onda ispisuje sljedbenika.

Pitanje: Kako on to radi? (Tako da broj spremi u crveni pretinac, da u žuti spremi za jedan veći, a zatim ispisuje sadržaj žutoga).

Zadatak: Kako bi modificirali prethodni zadatak, da umjesto sljedbenika dobijete prethodnika?

Odgovor: Sada bi program izgledao ovako:

Pitanje: Jesmo li mogli riješiti problem koristeći se samo jednim pretincem?

Odgovor: Da. U tom slučaju bi program mogao izgledati ovako:

Za sljedbenika:

Za prethodnika:

Pitanja:

  • Ako bismo htjeli koristiti žuti pretinac, koju bismo naredbu morali izmijeniti? (Odgovor: Sve.)
  • Kako bi izgledale promjene? (Svuda gdje piše crveno moralo bi biti žuto.)

Pitanje:

  • Kako bi izgledao program koji daje sljedbenika pa prethodnika:
  1. s tri pretinca
  2. s jednim pretincem.

Odgovor:

1. Sva tri pretinca program bismo riješili tako da bi u jedan pretinac učitali broj, u drugi stavili prethodnika (naravno, dobivenog računanjem), a u treći sljedbenika. Na kraju bismo ispisali sadržaj drugog i trećeg pretinca.

2. S jednim pretincem program rješavamo tako da najprije u njega učitavamo broj, zatim u njega stavljamo sljedbenika (dobivenog računanjem, tako da sadržaju pretinca dodajemo jedan), ispisujemo sadržaj pretinca, računamo prethodnika tako da od sadržaja pretinca odbijamo dva (jer je u pretincu sljedbenik) i rezultat spremamo u pretinac. Na kraju opet ispisujemo sadržaj pretinca.

Slikovnica "ANDOR"

​Predlažemo da sa djecom u razredu pročitate slikovnicu ANDOR koja može pomoći pri motivaciji djece/učenika za nastavak kreativnog i inovativnog rada.

Ponavljanje

Nakon obrade nastavnog gradiva slijedi ponavljanje znanja (25. i 26. šk. sat). Kliknite na sljedeću poveznicu: Ponavljanje.

sljedbenik_i_prethodnik.txt · Zadnja izmjena: 2016/02/04 11:45 od 127.0.0.1
Na vrh
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0