početna stranica, prethodna stranica

Početnica programiranja

Ponavljanje gradiva

Vrijeme trajanja: 25. i 26. školski sat

Zadatak 1.

Uputa za nastavnika:
- Ovdje se radi o ponavljanju putem pitanja i odgovora.
- Pokažite učenicima program (bez okvira i strelica).

Upute:

 1. Što radi ovaj program? (Program učitava četiri podatka pa računa razliku prvog i drugog i razliku trećeg i četvrtog, a zatim zbraja te razlike. Ispisuje obje razlike i zbroj.)
 2. Ako u sivo uđe 8, rozo 5, crveno 6, a plavo 4, što će se ispisati? (Iz žute 2, iz zelene 3, a iz smeđe 5.)
 3. Pokaži rukom program na slici. (Potrebno je pokazati na sve naredbe, vidjeti okvir program na slici.)
 4. Pokaži naredbe i reci koliko ih ima. (U svakom redu je po jedna naredba, svega 10.)
 5. Koliko ima ulaznih naredbi i pokaži ih na programu. (Ima ih četiri, i to su prva, druga, treća i četvrta naredba.)
 6. Koliko ima naredbi obrade (Tri, i to peta, sedma i deveta.)
 7. Koliko ima naredbi izlaza? (Tri, i to šesta, osma i deseta.)
 8. Jesu li naredbe izlaza smjele biti sve na kraju? (Da.)
 9. Da li je prva naredba izlaza mogla da se nalazi na nekom drugom mjestu? (Da.)
 10. Gdje? (Bilo gdje prije sedme naredbe, jer tamo se sadržaj sivog pretinca koristi u računanju.)
 11. Gdje se mogla nalaziti sedma naredba? (Nakon učitanog sivog i rozog pretinca i prije ispisanog zelenoga.)
 12. Da li je peta naredba smjela biti na trećem mjestu u programu? (Ne.)
 13. Zašto nije? (Zato jer se u petoj naredbi računa razlika plavog i srvenog pretinca, a ti sadržaji poznati tek iza četvrte naredbe.)
 14. Da li je redoslijed naredbi važan? (Da, redoslijed naredbi je važan.)
 15. O čemu ovisi redoslijed naredbi? (O problemu koji se rješava.)

Zadatak 2: Napiši program koji učitani broj ispisuje dvostruki i trostruki broj.

Jedno od mogućih rješenja:

Uputa za nastavnika:
- Taj se zadatak mogao riješiti na više načina.
- Mogli su se koristiti pretinci drugih boja ili se rezultat
mogao dobiti množenjem učitanog broja s konstantama 2 i 3.
//Kod zadataka ovog tipa potrebno je svakom učeniku individualno pregledati zadatak. //
//Nakon izrade zadatka ponovite i na ovom primjeru pitanja o redoslijedu naredbi.//

Tijekom 27. i 28. školskog sata slijedi priprema učenika za kompjutorsku grafiku kroz igre na dvorištu škole.

Pročitajte upute klikom na poveznicu: Priprema za LOGO .

ponavljanje.txt · Zadnja izmjena: 2016/02/04 11:45 od 127.0.0.1
Na vrh
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0