početna stranica, prethodna stranica

Početnica programiranja

ZADATAK 5

5. Zadan je program (gradivo sa strana 15 - 26):

a) Opiši riječima što program radi.

 • (Odgovor: Program traži da mu unesemo neki broj, a zatim računa i ispisuje trostruko veći broj.)

b) Ako u plavi uđe 6 zrna, što će se ispisati iz žutog?

 • (Odgovor: 18.)
Primjedba za nastavnika: Ovdje se kombinacijom raznih brojeva može dati proizvoljan broj zadataka.
Preporuča se da svako dijete dobije drukčiji broj, pa tako nema mogućnosti prepisivanja .

c) Koliko naredbi ima taj program?

 • (Odgovor: 3.)

d) Koja je naredba ulazna?

 • (Odgovor: Prva.)

e) Koja je naredba obrade?

 • (Odgovor: Druga.)

f) Koja je naredba izlaza?

 • (Odgovor: Treća.)

g) Smijemo li u prvoj i drugoj naredbi zamijeniti mjesta? Opiši riječima što se u tom slučaju mijenja?

 • (Odgovor: Ne smijemo. U tom slučaju bismo računali prije nego bismo unijeli broj.)

h) Što će se dogoditi ako drugoj i trećoj naredbi zamijenimo mjesta?

 • (Odgovor: U tom slučaju rezultat bi se ispisivao prije nego bi se izračunao, pa zato takva zamjena nije dopuštena jer nema smisla.)

i) Jesmo li smjeli koristiti pretince neke druge boje?

 • (Odgovor: DA.)

j) Da smo u prvoj naredbi koristili crveni pretinac, što bi trebalo još izmjeniti u programu, da radi isto?

 • (Odgovor: Drugu naredbu, tako da na sva tri mjesta gdje se koristi plavi pretinac bude crveni.)

PITANJA ZA NAPREDNIJE (GRUPA C)

k) Koliko bi se zrna trebalo unijeti u prvoj naredbi da se u trećoj ispiše taj isti broj?

 • (Odgovor: Nijedno. U tom slučaju je i trostruki 0.)

l) Kakav mora biti ulaz da bi izlaz bio paran broj?

 • (Odgovor: Paran broj. Ako je ulaz neparan i izlaz je neparan.)

m) Kako bi se još mogao napisati taj program?

 • (Odgovor: Tako da druga naredba umjesto zbrajanja ulaznog pretinca ima množenje ulaznog pretinca s konstantom 3. Rješenje na strani 42, gradivo na strani 15-32).

ZADATAK 6

7. Zadan je program (gradivo sa strana 15 - 32)

a) Opiši riječima što program radi.

 • (Odgovor: Program traži da mu unesemo neki broj, a zatim računa i ispisuje trostruko veći broj.)

b) Ako u plavi uđe 9 zrna, što će se ispisati iz žutog?

 • (Odgovor: 27.)
Primjedba za nastavnika : Ovdje se kombinacijom raznih brojeva može dati proizvoljan broj zadataka.
Preporuča se da svako dijete dobije drukčiji broj, pa tako nema mogućnosti prepisivanja.

c) Koliko naredbi ima taj program?

 • (Odgovor: 3.)

d) Koja je naredba ulazna?

 • (Odgovor: Prva.)

e) Koja je naredba obrade?

 • (Odgovor:Druga.)

f) Koja je naredba izlaza?

 • (Odgovor: Treća.)

g) Smijemo li zamjeniti mjesta prvoj i drugoj naredbi? Opiši riječima što se u tom slučaju mijenja.

 • (Odgovor: Ne smijemo. U tom slučaju bismo računali prije nego bismo unijeli broj.)

h) Što će se dogoditi ako druga i treća naredba zamjene mjesta?

 • (Odgovor: U tom slučaju rezultat se ispisuje prije nego se izračuna, tako da takva zamjena nije dopuštena jer nema smisla.)

i) Jesmo li smjeli koristiti pretince neke druge boje?

 • (Odgovor: Da.)

j) Da smo u prvoj naredbi koristili crveni pretinac, što bi trebalo još zamijeniti u programu da radi isto?

 • (Odgovor: Drugu naredbu, tako da na mjestu gdje se koristi plavi pretinac bude crveni.)

PITANJA ZA NAPREDNIJE (grupa C)

k) Koliko zrna bi se trebalo unijeti u prvoj naredbi da se u trećoj ispiše taj isti broj?

 • (Odgovor: Nijedno. U tom slučaju je i trostruki 0.)

l) Kakav mora biti ulaz da bi izlaz bio paran broj?

 • (Odgovor: Paran broj. Ako je ulaz neparan i izlaz je neparan.)

m) Kako bi se još mogao napisati ovaj program?

 • (Odgovor: Tako da se ulazni pretinac triput zbraja sam sa sobom. Rješenje na strani 40.)

ZADATAK 7

Zadan je program (gradivo sa strana 15-30):

a) Opiši riječima što program radi.

 • (Odgovor: Program traži da mu unesemo neki broj, a zatim računa i ispisuje trostruko veći broj pa dvostruko veći broj.)

b) Ako u plavi uđe 6 zrna, što će se ispisati iz žutog?

 • (Odgovor:18 i 12.)
Primjedba za nastavnika :
Ovdje se kombinacijom raznih brojeva može dati proizvoljan broj zadataka.
Preporuča se da svako dijete dobije drukčiji broj, pa tako nema mogućnosti prepisivanja.

c) Koliko naredbi ima taj program?

 • (Odgovor:5.)

d) Koja je naredba ulazna?

 • (Odgovor:Prva.)

e) Koje su naredbe obrade?

 • (Odgovor: Druga i četvrta.)

f) Koje su naredbe izlaza?

 • (Odgovor: Treća i peta.)

g) Smijemo li prvoj i drugoj naredbi zamijeniti mjesta? Opiši riječima što se u tom slučaju mijenja?

 • (Odgovor: Ne smijemo. U tom slučaju bismo računali prije nego bismo unijeli broj.)

h) Što će se dogoditi ako druga i treća naredba zamjene mjesta?

 • (Odgovor: U to slučaju rezultat se ispisuje prije nego se izračuna, tako da takva zamijena nije dopuštena jer nema smisla.)

i) Jesmo li smijeli koristiti pretince neke druge boje?

 • (Odgovor: Da.)

j) Da smo u prvoj naredbi koristili crveni pretinac, što bi trebalo još izmijeniti u programu, da radi isto?

 • (Odgovor: Drugu naredbu i četvrtu naredbu, tako da se umijesto plavog pretinca koristi crveni.)

PITANJA ZA NAPREDNIJE (GRUPA C)

k) Koliko zrna bi se trebalo unijeti u prvoj naredbi da se u trećoj i petoj ispiše taj isti broj?

 • (Odgovor: Nijedno. U tom slučaju je i trostruki i dvostruki 0.)

l) Kakav mora biti ulaz da bi oba izlaza bila paran broj?

 • (Odgovor: Paran broj. Ako je ulaz neparan i izlaz je neparan u trećoj naredbi.)

PITANJA za GRUPU B

Ovim se zadacima provjerava mogu li učenici na osnovi teksta samostalno sastaviti program.

Napomena za nastavnika:
Ovi zadaci mogu imati više točnih različitih rješenja jer učenici mogu koristiti pretince
raznih boja, različit postupak,različit broj pretinaca itd...
Zato svaki zadatak treba pregledati individualno, a rješenje koje se spominje samo je primjer
jednog od mogućih točnih rješenja.
 1. Napiši program koji traži da mu unesemo dva broja, a zatim računa i ispisuje njihovu sumu. (Rezultat je program 1 iz grupe A.)
 2. Napiši program koji traži da mu unesemo dva broja,a zatim računa i ispisuje njihovu razliku. (Rezultat je program 2 iz grupe A)
 3. Napiši program koji traži da mu unesemo neki broj, a zatim računa i ispisuje dvostruko veći broj. (Rezultat je program 3 iz grupe A)
 4. Napiši program koji traži da mu unesemo neki broj, a zatim računa i ispisuje trostruko već broj. (Rezultat je program 5 ili 6 iz grupe A)
 5. Napiši program koji traži da mu unesemo neki broj, a zatim računa i ispisuje dvostruko i trostruko veći broj. (Rezultat je program 7 iz grupe A.)

PITANJA za GRUPU C

U ovoj grupi mogu se postavljati pitanja označena kao pitanja za naprednije uz pitanja za grupu A, a osim toga mogu se tekstom zadati zadaci veće složenosti od zadataka iz grupe B, odnosno zadaci kakvi se nisu obrađivali ranije.

Primjeri:

1. Napiši program koji učitava jedan podatak u crveni pretinac,a drugi podatak u plavi pretinac, te zatim međusobno zamjenjuje sadržaje crvenog i plavog pretinca i ispisuje njihove sadržaje.

 • (Uputa za nastavnika: Ovaj program ima dvije naredbe ulaza, zatim kopiranje jednim od dva podatka u neki novi pretinac, kopiranje drugog od ta dva podatka u prvi i kopiranje novog u drugi. Nakon toga slijede izlazi is prvog i drugog. Ovaj zadatak može se riješiti i pomoću samo dva pretinca, ali u tom slučaju ima nešto zbrajanja i oduzimanja.)
 • Zadatak je najbolje provjeriti na primjeru: Ako npr. na početku programa u crveni uđe 3,a u plavi 8 zrna ispis iz crvenog je 8,a iz plavog 3.

2. Napisati program koji u sve pretince upisuje isti broj.

 • (Uputa za nastavnika: Ulaz samo u jedan pretinac. Zatim kopirati podatak u sve ostale pretince. Ako bi ulaz bio u sve pretince, onda bi bilo moguće unijeti i različite podatke.)

3. Napisati program koji u pretince MEME upisuje uzastopnih 9 brojeva po redu.

 • (Uputa za nastavnika: Ulaz u jedan pretinac. Zatim sljedbenika u neki drugi, pa sljedbenika tog broja u neki treći… Moguće je i alternativno rješenje gdje se nakon ulaza ostali pretinci pune koristeći taj ulazni + 2, pa + 2…)

4. Što bi bilo potrebno za pisanje programa koji u pretince MEME upisuje deset uzastopnih brojeva?

 • (Odgovor: MEMA s barem deset pretinaca.)
zadatak_5.txt · Zadnja izmjena: 2016/02/04 11:45 od 127.0.0.1
Na vrh
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0