početna stranica, prethodna stranica

Početnica programiranja

ULAZ

Nastavna tema: Ulaz

Vrijeme trajanja: 5. i 6. školski sat

Uputa nastavniku: Zadaci se izrađuju tako da ih učenici glasno pročitaju, a zatim izrađuju uz pomoć MEME.

Pitanja i zadaci:

 1. Stavi 5 zrna u plavi pretinac.
 2. Stavi onoliko zrna koliko želiš u crveni pretinac.
 3. Stavite u zeleni pretinac broj manji od pet.
 4. Koliko je u plavom? (Odgovor: 5.)
 5. Koliko je u crvenom? ( Odgovor provjerite na učenikovoj MEMI.)
 6. Koliko je u zelenom? (Odgovor može biti 1, 2, 3 ili 4, a točno je i ako je netko stavio 0 zrna, tj. prazan pretinac.)
 7. Koliko zrna najviše stane u jedan pretinac? (Ovisit će o veličini graha: evo još jedne osobine ovisne o hardveru, koja se zove kapacitet polja. Odgovor provjeriti na učenikovoj MEMI i napomenuti i da pravi kompjutori imaju neka ograničenja u odnosu prema maksimalnim brojevima s kojima računaju.)
 8. Stavi u sve pretince isti broj zrna. Dali je u plavom više zrna nego u crvenom? (Ne, nego jednako.) Dali je u žutom više nego u plavom i sivom zajedno? (Ne.)
 9. Ako se u svaki pretinac stavi jedno zrno, koliko ih ima u svim pretincima zajedno? (Odgovor: Devet.)
 10. Ako su svi pretinci prazni, koliko je zrna u svim pretincima zajedno? (Odgovor: Nijedno zrno.)

Umjesto riječima upute za rad Memom, možemo dati i crtežom.

Uputa za nastavnika:

 • Za izradu crteža na ploči ili foliji koristite krede odnosno flomaster u boji.

Primjer: Uputa (ili naredba) slikom

Riječima se tumači : Stavi koliko hoćeš zrna u plavi pretinac.

 • Takvu naredbu zovemo ULAZ. Može se reći i da ta naredba traži da u plavo unesemo neki podatak .

Pitanje: Što radi naredba?

Odgovor: Traži da se nekoliko zrna (koliko želimo) stavi u zeleni pretinac. Može se reći i da ta naredba traži unos podatka u zeleni pretinac.

Pitanje: Kako bi izgledala slika naredbe kojom tražimo da se onoliko zrna koliko želimo stavi u crveni pretinac?

Odgovor:

Zadatak: Kako bi izgledala slika naredbe kojom se traži da stavimo neki broj u plavo, neki (drugi ili isti) u crveno, neki u zeleno i neki u žuto?

 • Napomena: Ovdje nam neće biti dosta jedna naredba, nego ćemo ih imati četiri.

Rješenje:

Naglasiti:
Ako imamo niz od nekoliko naredbi, možemo ga nazvati i PROGRAM.

Zadatak (odnosi se na prethodnu sliku): Izvedi navedene četiri naredbe s ulazima 7, 8, 1 i 5.

Rješenje: U plavi se unosi 7, u crveni 8 u zeleni 1, a u žuti pretinac 5 zrna.

 • Pregledavaju se Meme učenika.

Pitanje: Zašto se u crveno unijelo 8?

 • (Odgovor: Jer je 8 drugi broj po redu, a punjenje crvenog pretinca je druga naredba po redu.)

Pitanje: Jesmo li mogli reći: izvrši ovaj program s ulazima 7, 8, 1 i 5?

 • (Odgovor: DA.) Kako bi onda izgledalo rješenje? (Odgovor: Naravno, isto, jer je to isto pitanje.)

Zadatak: Izvrši dvije naredbe koje slijede tako da u crveni pretinac uđe 6, a u plavi pretinac 5 zrna.

Problem:
Kako smo i maloprije punili iste pretince, dogodit će se sljedeće:
//Mi u crveno trebamo unjeti 6 zrna, a u crvenom se već nešto nalazi.//

Konačno rješenje: Crveni pretinac treba najprije isprazniti, a nakon toga u njega unjeti traženi broj (u ovom slučaju 6 zrna).

Međupitanja: Kako treba postupiti? (Odgovore kao “Dodati onaj broj koji se već nalazi u pretincu još 6 zrna” ili “nadopuniti broj” ili slično treba otkloniti i pričekati da netko dade konačno rješenje. Ako nitko ne dođe na ideju konačnog rješenja, možete pokušati s potpitanjem: “Ako u čaši ima vode, a netko ti naredi da u nju umjesto toga staviš ulje kako bi postupio?”)

Napomena:
Ovime se usvaja jedan od osnovnih pojmova vezanih uz programiranje:
//novi sadržaj dolazi umjesto starog i time se stari sadržaj briše.//

Zadatak: Izvrši ove četiri naredbe:

Uputa:

 • Naredbe traže da u četiri pretinca unesemo onoliko zrna koliko želimo.
 • Učenici u bilježnicu upisuju četiri broja (koja žele), a zatim redom pune Memu.
 • Ako su upisali npr. brojeve 3, 7, 2 i 9, onda se u plavi pretinac mora unijeti 3, u crveni 7, u zeleni 2, a u žuti 9 zrna graha (ili žetona).
 • Prije punjenja pretinci Meme su prazni.
 • Pregledavaju se Meme učenika i uspoređuju s nizom brojeva.

IZLAZ

Klikom na poveznicu IZLAZ možete pronaći upute za usvajanje novih informatičkih termina povezanih s izlaznom varijablom koju učenici usvajaju tijekom 7. i 8. školskog sata.

ulaz.txt · Zadnja izmjena: 2016/02/04 11:45 od 127.0.0.1
Na vrh
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0