početna stranica, prethodna stranica

Početnica programiranja

Napredniji rad s MEMOM

Nastava tema: Napredniji rad s MEMOM

Vrijeme trajanja : 21. i 22. školski sat

Nakon priredbe i igrokaza evo još nekih zadataka koje možete riješiti uz pomoć MEME.

Pitanje: Što radi ovaj program?

Odgovor: Program traži da mu unesemo dva broja, a zatim računa i ispisuje njihov zbroj.

Pitanje: Ako u crveni uđe 4, a u plavi 3 zrna, što će se ispisati? (Odgovor: 7.)

Dodatna pitanja:

 • Iz kojeg pretinca ispisujemo? (Iz crvenoga.)
 • Koliko smo unijeli u crveni? (4 zrna.)
 • Pa kako onda da ispisujemo 7? (Jer se sadržaj crvenog promijenio.)
 • U kojoj se to naredbi događa? (U trećoj.)
 • Izreci riječima treću naredbu.(Unesi u crveni pretinac onoliko zrna koliko se dobije kada se zbroje sadržaji crvenog i plavog pretinca.
 • Da li se u trećoj naredbi mijenja sadržaj plavog pretinca? (Ne,on ostaje nepromijenjen.)
 • Koliko se puta mijenja sadržaj plavog? (Samo jednom, u prvoj naredbi.)
 • Koliko ulaznih naredbi imamo? (Dvije, prvu i drugu.)
 • Koliko naredbi obrade? (Jednu, treću, za računanje sume.)
 • Koliko izlaznih naredbi? (Jednu, četvrtu, za ispis rezultata.)

Napomena za nastavnika:

 • Novost je u ovom zadatku da se u trećoj naredbi ista varijabla nalazi s desne i lijeve strane strelice.
 • Ažuriranje polja u istoj naredbi gdje se koristi i njegov stari sadržaj jedan je od težih problema za objašnjenje i kad se radi o odraslim slušaocima.
 • Rad s MEMOM ovaj problem znatno olakšava:
 • Zadatak se počinje rješavati kao da je pretinac neke druge boje, računa se suma, a kada se ima potreban broj zrna, crveni se pretinac isprazni i u njega se unose prije izbrojena zrna.

Zadatak: Nadopuni tablicu koristeći se MEMOM:

Ako u crveni uđe, 8 6 14 9 10 24 49
a u plavi zrna 4 3 7 3 5 8 7
koliko će se ispisivati iz crvenoga pretinca?
U životu stalno smo okruženi varijablama koje mijenjaju svoje sadržaje.
Primjer:
Tanjur koji je čas prazan, za ručak ima jedan sadržaj dok za večeru drugi također je varijabla.

Pitanje: Kako smo jučer zvali danas? (Odgovor: Jučer je danas bilo sutra.)

Zadatak: Napiši program koji u neki pretinac učitava neki broj (koji god hoćeš) i koji računa i ispisuje dvostruki broj.

Upute za nastavnika: Ovaj program može se realizirati na više načina. Neki od njih dani su ovdje:

1. verzija. Unosi se neki broj u plavi pretinac, u žuti se unosi onoliko koliko se dobije ako sadržaju plavog dodamo sadržaj plavog, a to je npr. ako je u plavi ušlo 4, 4+4, ako je ušlo 5, 5+5, odnosno uvijek upravo dvostruko. Na kraju se rezultat ispisuje iz žutog pretinca.

2. verzija. U neki pretinac unosimo broj koji želimo. Zatim u neki drugi pretinac unosimo onoliko zrna koliko dobijemo ako uneseni broj pomnožimo brojem dva (takav broj koji se direktno upisuje u program zove se konstanta). Na kraju ispisujemo sadžaj pretinca u koji upisujemo umnožak.

3.verzija.

Pitanje: Pogledaj program na slici:

 • Opiši riječima što radi.
 • Objasni razlike u odnosu na verziju 1.
 • Ako na ulazu imamo broj 3, što će se ispisati na izlazu? (Šest).
 • Ako na ulazu imamo broj 5, što će se ispisati na izlazu? (Deset)
 • Kako će za iste ulaze izgledati izlaz iz verzije 1? (Za ulaz 3, izlaz će biti 6, a za 5 izlaz će biti 10.)
 • Što zaključuješ? Da ovaj program i verzija 1 rade isto, tj. za neki broj na ulazu ispisuje dvostruki broj.
 • Da li i verzija 2 radi isto? (Da).
 • Jesmo li mogli riješiti još na neki drugi način? (Da, mogli smo upotrijebiti pretince drugih boja, mogli smo broj dva spremiti u neki pretinac pa pomnožiti dva pretinca…)

Sljedbenik i prethodnik

Upute za 23. i 24. šk. sat možete pročitati na novoj stranici i to klikom na poveznicu Sljedbenik i prethodnik.

napredniji_rad_s_memom.txt · Zadnja izmjena: 2016/02/04 11:45 od 127.0.0.1
Na vrh
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0